ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η MStR Consult εστιάζει στις εμπορικές & επιχειρηματικές σχέσεις με την Ελλάδα

επιχειρήσεων και ιδιωτών από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, καλύπτοντας με συμβουλές και υπηρεσίες κάθε έργο που σχετίζεται με την ελληνική αγορά, διαθέτοντας την αναγκαία εμπειρία και τους κατάλληλους συνεργάτες.

ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

20

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Συνεργάτες

Οι Συνεργάτες της

MStR Consult.

Οι συνεργάτες της MStR Consult δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Καλύπτουν συμβουλευτικά όλους τους βασικούς τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες να παρουσιάσει σημαντικά βήματα ανάπτυξης και προόδου.

Βασικό υπόβαθρο στη γνώση τους είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα και την πρακτική άσκησή της.

Συγκεκριμένα, είναι δικηγόροι οι οποίοι συνεργάζονται με τη δικηγορική εταιρεία MStR Law, και μπορούν να οδηγήσουν με νομική ασφάλεια τους ξένους επενδυτές σε σίγουρες και ασφαλείς επιχειρηματικές κινήσεις.

parallax background
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι προσφέρουμε

Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών έχει εστιαστεί στους βασικούς τομείς που η ελληνική οικονομία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομιών.

Δουλεύουμε χωρίς στερεότυπα, μεθοδικά και συστηματικά και έτσι κερδίζουμε όσους μας εμπιστεύονται χτίζοντας μακροχρόνιες συνεργασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Στρατηγικά πλεονεκτήματα

  • ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ100%
  • ΓΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ100%
  • ΕΜΠΕΙΡΙΑ100%

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ100%
  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ100%
  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ100%

 

MStR Consult GmbH

Gleißbühlstraße 2 ‐ D‐90402 Nürnberg

e-mail: info@mstr‐consult.eu

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας.